Zakres prac

 

Czym się zajmujemy, czyli od przyłącza po gniazdko

 

Główna działalność Działu:

 • przyłącza energetyczne SN/nn wraz ze stacjami transformatorowymi,
 • sieci kablowe SN i nn – zasilanie obiektów zewnętrznych oraz oświetlenie zewnętrzne,
 • instalacje zasilania i rozdziału energii (rozdzielnice nn główne i oddziałowe, wlz-ty, okablowanie),
 • systemy zasilania awaryjnego (agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS),
 • instalacje gniazd, oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego wraz z systemami sterownia i monitorowania,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego podjazdów, rurociągów itp.,
 • instalacje uziemienia, odgromowe oraz połączeń wyrównawczych,
 • wykonanie kompletnych aranżacji dla Najemców,
 • inne specjalistyczne instalacje elektryczne (systemy IT dla szpitali, stacje ładowania samochodów elektrycznych, oświetlenie obiektów sportowych),

wykonujemy także:

 • przyłącza energetyczne WN wraz ze stacjami transformatorowymi,
 • instalacje słaboprądowe – systemy przeciwpożarowe SAP i DSO oraz pozostałe instalacje teletechniczne.

 

Naszych klientów obsługujemy również w zakresie:

 • wykonanie projektów dla powyższych prac (PP, PW, PB, PBZ, uzgodnienia itp.),
 • budżetowanie prac przed rozpoczęciem Inwestycji,
 • wsparcie w zakresie sposobu wykonania instalacji – wybór rozwiązań optymalnych tzw. value engineeering,
 • kompleksowe wsparcie w trakcie realizacji – obsługa zmian w zakresie dodatkowych wymagań Inwestora i Najemców.