Współpraca

Klienci wybierają naszą firmę z trzech powodów:

  1. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY

Nasi partnerzy mogą liczyć na kompleksowe wykonanie prac elektromontażowych w zakresie elektroenergetyki WN, SN oraz nN. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz potencjał do realizacji prac w małych, średnich oraz dużych obiektach, zarówno przemysłowych (energetyka zawodowa, centra handlowe, hotele, fabryki, zakłady produkcyjne), jak i użyteczności publicznej (biura, banki, szpitale) oraz w budynkach mieszkalnych. Specjalizujemy się w realizacji instalacji elektrycznych wraz ze zintegrowanymi systemami zarządzania – tzw. inteligentne budynki. W ramach kompleksowej obsługi Inwestora wykonujemy również instalacje słaboprądowe (CCTV, kontrola i identyfikacja dostępu, zabezpieczenie przed włamaniem, dźwiękowy system ostrzegania, instalacje ppoż., itp.). Wszystkie prace elektromontażowe kończymy pomiarami i badaniami pomontażowymi oraz przekazaniem Inwestorowi pełnego pakietu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi certyfikatami, protokołami oraz uzgodnieniami, wymaganymi prawem polskim i europejskim.

  1. PODEJŚCIE DO BIZNESU

Jesteśmy partnerem biznesowym, a nie sprzedawcą. Zależy nam, aby relacje nawiązane podczas realizacji kontraktów były satysfakcjonujące dla obu stron. Aby to osiągnąć, oferujemy Inwestorom pełną obsługę techniczną obejmującą opracowanie projektów, kompleksowe dostawy, produkcję urządzeń i roboty elektromontażowe, zapewniając przy tym najwyższe parametry jakościowe. Posiadane referencje potwierdzają nowoczesność oferowanych rozwiązań, najwyższą jakość wykonania oraz terminowość i dobrą organizację pracy.

  1. PROFESJONALNA KADRA

Nasi klienci na każdym etapie inwestycji mogą liczyć na fachową pomoc. Cenimy sobie dobrą współpracę, dlatego dysponujemy świetnie wyszkolonymi specjalistami, którzy chętnie wesprą w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przed, podczas i po realizacji inwestycji. W trakcie tworzenia projektu zostaną wykorzystane know-how i autorskie rozwiązania naszych inżynierów, a nad właściwą realizacją będzie czuwał odpowiedzialny kierownik projektu.