Zastosowania

Możliwe obszary zastosowań rozwiązań kogeneracyjnych

Elektrociepłownie

Innowacyjne rozwiązania CAT® zastosowane w ciepłownictwie zaspokajają zapotrzebowanie na ciepło użytkowe i równocześnie są źródłem dodatkowych przychodów przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji pozwala optymalizować sezonową pracę konwencjonalnych ciepłowni węglowych.

 

Zobacz przykładową realizację

Przemysł wydobywczy

Zakłady górnicze dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii CAT® zwiększają bezpieczeństwo pracy i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych (metanu) do środowiska. Zastosowanie instalacji kogeneracji i trigeneracji zasilanej paliwem pochodzącym z odmetanowania chodników kopalnianych pozwala zredukować koszty energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w kopalni oraz obniża opłaty ponoszone z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Zobacz przykładową realizację

Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

Biogaz wytwarzany w procesie beztlenowej fermentacji odpadów rolniczych i poprodukcyjnych przemysłu spożywczego może stać się wydajnym paliwem silników CAT®. Układy kogeneracyjne CAT® umożliwiają optymalne wykorzystanie potencjału energetycznego biogazu stając się źródłem zysków dla przedsiębiorstwa.

 

Zobacz przykładową realizację

Składowisko odpadów i oczyszczalnie ścieków

Gaz wysypiskowy składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, powstaje w drodze naturalnego procesu rozkładu organicznych odpadów. Aby zredukować emisję CO2 do atmosfery, zmodernizowane wysypiska śmieci wykorzystują gaz tego typu, jako paliwo odnawialne do zasilenie specjalnie skonfigurowanych agregatów gazowych CATERPILLAR. Również wiele oczyszczalni ścieków wykorzystuje gaz powstały z fermentacji ścieków jako alternatywne paliwo do zasilenia agregatów gazowych CAT®, które zapewniają obiektowi jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Proces utylizacji odpadów może być więc źródłem darmowego paliwa dla systemów kogeneracyjnych CAT®, stanowiąc źródło dodatkowych przychodów wysypiska lub oczyszczalni ścieków.

 

Zobacz przykładową realizację

 

Obiekty komercyjne i przemysłowe

Zakłady produkcyjne, centra handlowe, obiekty biurowe, hotele, uniwersytety, serwerownie i szpitale to tylko niektóre z możliwych obszarów zastosowań urządzeń CAT®. Poprzez zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji można zmniejszyć koszty operacyjne zakupu energii i zredukować emisję dwutlenku węgla do środowiska.

Gaz pozasystemowy (gaz syntetyczny), gaz koksowniczy

Wzrost liczby ludności na świecie wpływa na wzrost zapotrzebowania na nowe źródła energii elektrycznej. W tym samym czasie, rosnący nacisk na zwiększenie wydajności i zmniejszenie strat w sektorze energetycznym jest motorem zmian w kierunku wykorzystania niekonwencjonalnych paliw gazowych. Caterpillar na bieżąco współpracuje ze swoimi przedstawicielstwami i klientami na całym świecie celem ciągłego udoskonalania technologicznego agregatów prądotwórczych, które mogą być zasilane paliwami specjalnymi, takimi jak: gaz syntetyczny, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy itp..

 

Zobacz przykładową realizację

 

Szklarnie

Systemy kogeneracyjne CAT® zainstalowane w szklarniach mogą równocześnie dostarczać energię elektryczną do sieci, energię potrzebną do oświetlenia jak i ogrzania obiektu. Ponadto dwutlenek węgla odzyskany z układu spalinowego silnika jest wykorzystywany jako nawóz organiczny, co ma korzystny wpływ na zwiększenie wydajności upraw.

 

Zobacz przykładową realizację

 

Chcesz lepiej poznać nasze produkty? Potrzebujesz oferty lub wsparcia projektowego?
Zadzwoń +48 22 201 36 57 lub napisz do nas: kogeneracja@eneria.pl