Energia odnawialna

Obecnie odnawialne źródła energii zaspokajają około 10% światowego zapotrzebowania na energię. Energia odnawialna zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, a korzystanie z darmowych i odnawialnych źródeł energii jest ekonomicznie uzasadnione. W ostatnich latach intensywnie rośnie wykorzystanie między innymi energii wiatrowej, energii pozyskiwanej z biomasy oraz z biogazu.

Eneria od 2002 zaangażowana jest w realizację projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Rozwijamy projekty parków wiatrowych, budujemy infrastrukturę, zapewniamy ich realizację oraz konserwację. W Polsce zbudowaliśmy lub braliśmy udział przy realizacji  parków wiatrowych o łącznej mocy 185 MW. Rozwijamy sieć elektrowni produkujących energię z gazyfikacji biomasy. Prowadzimy kompleksowo projekty kogeneracyjne i biogazowe. Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie  energetycznie i ekonomicznie wydajnych instalacji na bazie agregatów CATERPILLAR.