Zastosowania

Możliwe obszary zastosowań rozwiązań kogeneracyjnych

Elektrociepłownie

Innowacyjne rozwiązania CAT® zastosowane w ciepłownictwie zaspokajają zapotrzebowanie na ciepło użytkowe i równocześnie są źródłem dodatkowych przychodów przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji pozwala optymalizować sezonową pracę konwencjonalnych ciepłowni węglowych.

Zobacz przykładową realizację

Przemysł wydobywczy

Zakłady górnicze dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii CAT® zwiększają bezpieczeństwo pracy i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych (metanu) do środowiska. Zastosowanie instalacji kogeneracji i trigeneracji zasilanej paliwem pochodzącym z odmetanowania chodników kopalnianych pozwala zredukować koszty energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w kopalni oraz obniża opłaty ponoszone z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zobacz przykładową realizację

Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

Biogaz wytwarzany w procesie beztlenowej fermentacji odpadów rolniczych i poprodukcyjnych przemysłu spożywczego może stać się wydajnym paliwem silników CAT®. Układy kogeneracyjne CAT® umożliwiają optymalne wykorzystanie potencjału energetycznego biogazu stając się źródłem zysków dla przedsiębiorstwa.

Zobacz przykładową realizację

Składowisko odpadów i oczyszczalnie ścieków

Gaz wysypiskowy składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, powstaje w drodze naturalnego procesu rozkładu organicznych odpadów. Aby zredukować emisję CO2 do atmosfery, zmodernizowane wysypiska śmieci wykorzystują gaz tego typu, jako paliwo odnawialne do zasilenie specjalnie skonfigurowanych agregatów gazowych CATERPILLAR®. Również wiele oczyszczalni ścieków wykorzystuje gaz powstały z fermentacji ścieków jako alternatywne paliwo do zasilenia agregatów gazowych CAT®, które zapewniają obiektowi jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Proces utylizacji odpadów może być więc źródłem darmowego paliwa dla systemów kogeneracyjnych CAT®, stanowiąc źródło dodatkowych przychodów wysypiska lub oczyszczalni ścieków.

Obiekty komercyjne i przemysłowe

Zakłady produkcyjne, centra handlowe, obiekty biurowe, hotele, uniwersytety, serwerownie i szpitale to tylko niektóre z możliwych obszarów zastosowań urządzeń CAT®. Poprzez zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji można zmniejszyć koszty operacyjne zakupu energii i zredukować emisję dwutlenku węgla do środowiska.

Gaz pozasystemowy (gaz syntetyczny), gaz koksowniczy

Wzrost liczby ludności na świecie wpływa na wzrost zapotrzebowania na nowe źródła energii elektrycznej. W tym samym czasie, rosnący nacisk na zwiększenie wydajności i zmniejszenie strat w sektorze energetycznym jest motorem zmian w kierunku wykorzystania niekonwencjonalnych paliw gazowych. Caterpillar® na bieżąco współpracuje ze swoimi przedstawicielstwami i klientami na całym świecie celem ciągłego udoskonalania technologicznego agregatów prądotwórczych, które mogą być zasilane paliwami specjalnymi, takimi jak: gaz syntetyczny, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy itp..

Zobacz przykładową realizację

Szklarnie

Systemy kogeneracyjne CAT® zainstalowane w szklarniach mogą równocześnie dostarczać energię elektryczną do sieci, energię potrzebną do oświetlenia jak i ogrzania obiektu. Ponadto dwutlenek węgla odzyskany z układu spalinowego silnika jest wykorzystywany jako nawóz organiczny, co ma korzystny wpływ na zwiększenie wydajności upraw.

Chcesz lepiej poznać nasze produkty? Potrzebujesz oferty lub wsparcia projektowego?
Zadzwoń +48 22 201 36 44 lub napisz do nas: kogeneracja@eneria.pl

kartka-swiateczna-eneria