default

Eko certyfikat dla Enerii

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż od stycznia br. w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za środowisko Eneria Sp. z o.o. przystąpiła do certyfikowanego programu Firma Przyjazna Naturze.

Celem programu Firma Przyjazna Naturze jest:

  • Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i sposobach minimalizowania tych zagrożeń.
  • Wzmocnienie wizerunku rynkowego przedsiębiorstw minimalizujących negatywny wpływ: wytwarzanych bądź importowanych urządzeń, wykorzystywanych procesów i rozwiązań technologicznych na środowisko.

Więcej informacji nt. programu znajdziecie Państwo na stronie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego AURAEKO

 

Certyfikat EKO